Norite visada žinoti pačią aktualiausią informaciją?

Palaukite...

Ačiū, kad užsiprenumeravote!

Duomenų apsaugos pareigūnų sertifikavimas (PECB)

Esame pasirašę bendradarbiavimo sutartį su tarptautine asmenų, vadybos sistemų ir produktų sertifikavimo įstaiga PECB dėl mokymų bei asmenų sertifikavimo. PECB akredituota pagal ISO/IEC 17021, 17024, 17065 standartus, yra akredituota tarptautinių organizacijų IAS (Tarptautinė akreditacijos tarnyba), IAAR (The Independant Asociation of Accredited Registars), IPC (The International Personnell Certification Association) narė. Daugiau apie PECB prašome skaityti svetainėje www.pecb.com.

Rengiame duomenų apsaugos pareigūnų mokymus pagal akredituotą PECB programą.  Mokymų medžiaga pateikiama ir egzaminas vyksta anglų k. Sėkmingai išlaikiusieji egzaminą galės teikti paraišką dėl tarptautinio sertifikato, atitinkančio turimą patirtį ir kvalifikaciją, išdavimo.

Mokymai bus rengiami susirinkus grupei. Jei norite dalyvauti, prašome užpildyti šią anketą Registruotis.

 

 

Be kategorijos

Asmens duomenų tvarkymo būklės į(si)vertinimas

Daugelis bendrovių pradeda rengtis ES reglamento 2016/679 taikymui nuo įmonės asmens duomenų tvarkymo būklės į(si)vertinimo.  Kadangi asmens duomenų audito gairių ar metodikos lietuvių k. nėra, galima remtis viešojoje erdvėje prieinamais šaltiniais kitomis kalbomis. Siūlytume atkreipti dėmesį į šias gaires ar į(si)vertinimo įrankius:

Marsh GDPR stress test

Microsoft GDPR Assessment 

ICO audito gairės

Mes galime Jums padėti atlikti Jūsų įmonės asmens duomenų būklės įvertinimą, jeigu norite gauti pasiūlymą, prašome kreiptis svetinėje nurodytais kontaktais.

 

Be kategorijos

Komentarai Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr.I-1374 naujajai redakcijai

Teisingumo ministerijai paskelbus naująjį ADTAĮ projektą, visuomenė buvo kviečiama teikti savo pastabas iki 2017 m. liepos 5 d. Mūsų parengti komentarai buvo persiųsti Teisingumo ministerijai, Tikimės, kad šis įstatymo projekto paskelbimas sukels aktyvesnes visuomenės diskusijas bei didesnį asmenų susidomėjimą savo asmens duomenų apsauga.